ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิชัย

กลุ่มบริษัทวิชัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท  กลุ่มบริษัทเรา นำเข้าและจัดจำหน่าย รับออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์แสง สี เสียง รวมไปถึงการดูแลหลังการขายแบบครบวงจร   นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเราได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว จนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยด้านระบบเสียง ภาพและแสงสว่างพิเศษ วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็น “กลุ่มบริษัทที่มีระบบบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ”  เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการดำเนินการขยายตัวของธุรกิจ เราจึงเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

สวัสดิการ

สวัสดิการด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

 

โบนัส

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในรูปแบบ Profit sharing โดยแบ่งผลกำไรที่บริษัทได้รับให้กับพนักงานเสมือนทุกคนคือคนสำคัญในครอบครัวของเรา

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อเห็นถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัย และประโยชน์ที่ได้รับทางด้านการออมเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนต่างประเทศ

การให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความความรู้และความชำนาญให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัลที่ได้จากอายุงาน

เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานกับบริษัทในระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ครอบครัวเดียวกันทุกคนเป็นคนสำคัญ

สวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน

 

ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เราเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานทุกคน ตลอดจนได้ดูแลให้ครอบคลุมสำหรับสำหรับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

 

เงินช่วยเหลือพนักงาน

เรามีสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน, ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต

 

กิจกรรมและการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงาน ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Apply Now

  • Name:
  • Tel:
  • Email:
  • Message:

File Upload not more then 1MB (Please upload only .pdf,.doc,.docx,.jpg files)

Vichai Group