องค์กร ภาคเอกชน

Private Organizations

vichai trading

State-of-the-art Collaboration Facilities you are proud to show your clients

 

In the highly competitive business environment, companies want state-of-the-art conference and collaboration facilities that they are proud to present to their customers and business partners. VICHAI TRADING 1983 offers customized, cost-effective meeting room audio-visual solutions that work seamlessly and intuitively, while helping companies improve their operations. From a basic huddle space to the boardroom, we offer solutions that allow meetings, conferences, and presentations to proceed more effectively, saving time and cost for businesses.

vichai

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อังกฤษ: Royal Thai Army Radio and Television; ชื่อย่อ: ททบ.) เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) ของกองทัพบกไทย และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 ในระบบวีเอชเอฟ เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำ ทางช่องสัญญาณที่ 7 จึงเรียกว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 (ททบ.7) หรือช่อง 7 ขาวดำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสี ทางช่องสัญญาณที่ 5 จึงเรียกว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) จนถึงปัจจุบัน

  • vichai-audio
  • vichai lighting

vichai

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ซีพีเอฟ”) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

  • vichai-audio
  • vichai lighting

We are here to support your project

In velit est lectus, turpis enim! Amet turpis ultricies et sagittis dignissim dolor nunc tortor, sed augue hac porttitor enim. In tristique elit in tortor. Quis eu, turpis! Dis dis, adipiscing vut elementum, ut mattis.

Vichai Group