สถาบันการศึกษา

K-12 Schools, Universities

chula

Enhancing learning through smart and connected campuses

 

From K-12 to Universities, VICHAI TRADING 1983 provides audio and video communication solutions that transform any classroom into a smart and connected learning space. From a single classroom’s smart AV technology system, to a campus wide resource management system, or the campus theaters, performing art centers and multipurpose rooms; we can assist with the design and installation of your institution’s AV technology needs, ensuring that the technology in place enhance the way learning is conducted

vichai

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2460 โดยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติและชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย หอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2482 โดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทย จุดประสงค์หลักในการสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อใช้ประพิธีการประชุมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธาน

  • vichai-audio
  • vichai lighting

We are here to support your project

In velit est lectus, turpis enim! Amet turpis ultricies et sagittis dignissim dolor nunc tortor, sed augue hac porttitor enim. In tristique elit in tortor. Quis eu, turpis! Dis dis, adipiscing vut elementum, ut mattis.

Vichai Group