สถาบันการเงิน

Types of Projects

BOT

Collaboration Solutions that help your Financial Services firm to stay competitive

 

Audio-Visual technologies add tangible value to our financial service clients, helping them staying competitive and sharing communications and collaboration. In the industry where speed of delivery is critical, VICHAI TRADING 1983 offers customized, cost-effective AV solutions that work seamlessly and effectively, helping our clients accelerate the decision-making process, monitor market changes instantaneously, and improve client service.

BOT

ธนาคารแห่งประเทศไทย


ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารกลางของราชอาณาจักรไทย สำนักงานใหญ่ของธนาคารสร้างขึ้นบนที่ดินของวังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม์เมื่อ 2525 เมื่อถึงปี 2550 จึงได้สร้างสำนักงานใหญ่ขึ้นใหม่และย้ายจากที่ทำการเดิม ต่อมาจึงได้พิจารณาให้บูรณะซ่อมแซมสำนักงานใหญ่แห่งเดิมในปี 2557 โดยยังคงผนังหน้าอาคารไว้เช่นเดิม ทว่าเปลี่ยนโฉมการตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย

  • vichai-audio
  • vichai lighting

itmx

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด


บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอทีเอ็ม พูล จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ

  • vichai-audio
  • vichai lighting

Do you have a project?

Do you have an Financial Institution project that requires professional Audio-Visual-Lighting system installation?  VICHAI TRADING 1983 have a dedicated team of highly experienced specialist for Financial Institutions.  Talk to us about your project using the contact link below!

Vichai Group