ภาครัฐ

Government, State Enterprises

vichai trading

The leader in providing AV systems for Government and State Agencies

 

With more than 30 years of industry experience, VICHAI TRADING 1983 specializes in developing audio and video technology solutions for government agencies. As the leader in this industry, VICHAI TRADING 1983 understand the needs conference and collaboration systems that works effectively and provides value-for-investment. Our experienced personnel are also experts on the policies and regulations for bidding and contracting with government agencies, as well as having the infrastructure to support the scale of government contracts.

vichai

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

  • vichai-audio
  • vichai lighting

vichai

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจของรัฐบาลไทยในการออกและการมอบรางวัลการจับสลากแห่งชาติ นี่คือการติดตั้งของอาคารสำนักงานทั้งหมดสำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งสองอาคารหลักประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารรับรางวัล

  • vichai-audio
  • vichai lighting

We are here to support your project

In velit est lectus, turpis enim! Amet turpis ultricies et sagittis dignissim dolor nunc tortor, sed augue hac porttitor enim. In tristique elit in tortor. Quis eu, turpis! Dis dis, adipiscing vut elementum, ut mattis.

Vichai Group