helvar-170x96

Helvar

Learn More


Website: www.helvar.com
Contact Us: View our contact information

ประเภทบริการ

วิดีโอ

 

ประเภทพันธมิตร

ผู้จัดจำหน่าย

 

ภาพรวม

Helvar เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีแสงสว่างระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญในเรื่องชิ้นส่วนประหยัดพลังงานและโซลูชั่นเกี่ยวกับแสงไฟและระบบควบคุมแสงสว่าง ผลงานชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่องสว่างของเราประกอบด้วยไดรฟ์เวอร์แอลอีดี บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และเอชไอดี เซนเซอร์พร้อมด้วยกลุ่มระบบและผลิตภัณฑ์ควบคุมแสงสว่างที่หลากหลาย ความเป็นอิสระและความเข้าใจของเราในเรื่องชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่องสว่าง อิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการมีอิสระในการเลือกสรรสินค้าอย่างแท้จริง ฐานลูกค้าของเราประกอบด้วยผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง นักออกแบบงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ผู้รับเหมางานไฟฟ้า และความต้องการพิเศษต่าง ๆ Helvar เป็นพันธมิตรอิสระที่พยายามสร้างความร่วมมือที่ยืนยาวกับลูกค้า

 

หมวดสินค้า

ระบบควบคุมแสงสว่าง

 

ที่ตั้ง

Karkkila Finland

Vichai Group