โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

Services Provided:

  • vichai-audio
  • vichai lighting

ภาพรวมโครงการ


ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (เดิมคือโรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงเทพฯ) เป็นระบบที่ติดตั้งมานานกว่าทศวรรษแล้ว เจ้าของโรงแรมจึงมอบหมายให้วิชัย เทรดดิ้ง 1983 ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของห้องบอลรูมอันเป็นที่นิยมของโรงแรม ช่วยเสริมห้องบอลรูมของโรงแรมให้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงชั้นนำในกรุงเทพฯ
ลำโพงดั้งเดิมที่ติดตั้งไว้ในห้องบอลรูมอินเตอร์คอนติเนนตัลเป็นลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน โดยปกติแล้วจะวางไว้บริเวณหน้าห้องบอลรูมบนพื้นหรือบนเวที รูปแบบการตั้งค่าไม่รองรับการใช้งานทั้งหมดของโรงแรม เนื่องจากเสียงจะกระจายไม่ทั่วห้องบอลรูม ขณะเดียวกันเสียงบริเวณหน้าห้องจะดังมาก และหลังห้องจะเบามากหรือแทบไม่ได้ยิน

งานที่ได้รับมอบหมาย


หลังจากใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มานานกว่าทศวรรษ ลูกค้าจึงตกลงใจอัปเกรดห้องบอลรูมของพวกเขาให้ทันสมัยสวยงาม โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและความคมชัดของเสียงภายในห้องบอลรูม เนื่องจากห้องมีพื้นที่โล่งกว้างขวาง ระบบเสียงที่ปรับปรุงจึงต้องสามารถครอบคลุมทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ของห้องบอลรูมได้ (กว้าง 25 เมตร และยาว 55 เมตร) ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเสถียรในการกระจายเสียงให้ทั่วทั้งห้องบอลรูม (เสียงต้องดังไม่เกิน 3-4 เดซิเบล จากด้านหน้าไปด้านหลัง) ระบบเสียงที่ปรับปรุงจะต้องใช้งานได้อเนกประสงค์ สามารถประยุกต์เข้ากับการใช้งานห้องบอลรูมที่ต่างกัน (เช่น งานแต่งงาน งานส่วนตัว งานบริษัท งานเลี้ยง งานเลี้ยงอาหารกลางวัน เปิดตัวสินค้า และอื่น ๆ) รวมถึงวิธีการจัดห้องบอลรูม (ทั้งห้องหรือกั้นห้อง)

ผลงาน


วิชัย เทรดดิ้ง 1983 ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาปรับปรุงคุณภาพเสียงที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยเลือกใช้ลำโพง Renkus-Heinz Iconyx Live Dual เราได้ติดตั้งลำโพงรุ่น Iconyx แบบ digital steerable line array จำนวน 3 ชุด พร้อม RHAON และซัฟวูฟเฟอร์แบบแบนด์พาสขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วย RHAON และยังมี IC-LIVE Present Remote Control ติดผนังอีก 1 ตัว

Technology and Partners


  • QSC Acoustic Design speakers
  • Tannoy CVS6 ceiling speakers
  • Biamp MCA8150 8-channel amplifier
  • Biamp Nexia SP processor
  • View Full List

Do You Have a Project?

inter

inter

Related Projects

Vichai Group